Yönetim Danışmanlığı

Yönetim danışmanlığı bağımsız ve uzman kişiler tarafından, yönetim, organizasyon, uygulama yöntemleri ve metodlarına ilişkin problemlerin teşhis ve araştırılması, uygun faaliyetler tavsiye edilmesi ve bu tavsiyelerin yerine getirilmesine yardımcı olunması alanında verilen hizmetlerdir.

Profesyonel yönetim teknikleri

Giderek daralan pazarlar ve sertleşen rekabet ortamında, şirketler asıl işleri olan “üretim ve hizmet ‘ten zaman zaman uzaklaşabilmekte, kâr edebilmek ve ayakta kalabilmek amacıyla “profesyonel Yönetim’e ciddi bir zaman ve kaynak harcar duruma gelmektedir.

Yönetim danışmanlık servislerinin amacı, şirketlerin “profesyonel yönetim” tekniklerini kullanarak, optimum maliyetle ve en hızlı şekilde, “üretim ve hizmet” yeteneklerini güçlendirmelerini sağlamaktır.

Biz sadece kalite sertifikasyonları ve işletme içi eğitimlerin yeterli olmadığını, yeni ekonomi ve gelişen rekabet ortamında daha uzun soluklu iyileştirmeler yapılması gerektiğini savunuyoruz. Krizde işçi çıkarmak, dönem dönem değişik bütçeleri kısmak, sadece yüksek verimlilik sağlamak ya da sadece iyi bir pazara sahip olmak, artık çözüm değil.

İş dünyasının profesyonel yönetim alt yapısını oluşturarak, rekabet sistemine proaktif tavırlar geliştirebilecek bir yapıya kavuşması gerektiğini ve bunun için de nitelikli yönetim danışmanlıklarına başvurmaları gerektiğini düşünüyoruz.

Nitelikli yönetim danışmanlığının gelişmesiyle birlikte, şirketlerin de performanslarının artacağına inanıyoruz.

Bir Yönetim Danışmanı Sizin İçin Ne Yapar?

 

 1. Rekabet gücünü arttırır.
 2. Uluslararası pazarlara hazırlar.
 3. İç organizasyonu güçlendirir ve geliştirir.
 4. Maliyeti azaltır.,
 5. Ciroyu arttırır.
 6. Stratejik yönetim tekniklerini geliştirir.
 7. Yönetim ve karar verme sürecini geliştirir.
 8. Finansal kaynak alanlarını arttırır.
 9. Sektöre ilişkin genel ve özel bilgi sağlar.
 10. Müşteri portföyünün geliştirilmesini sağlar.
 11. Fizibilite çalışmaları hazırlar.
 12. Verimliliği arttırır.
 13. Vergi yükünü azaltır.

Yönetim Danışmanlığı: İşletmelerin, stratejilerini belirlemede yol gösterecek sektör ve rakipler hakkında güncel bilgileri sunacak, personelin eğitimini temin edecek,  motivasyonunu sağlayacak, gerektiğinde işletme içindeki sistemleri kuracak, olası sorunları ve çözüm yollarını gösterecek; özetle işletme yönetimine destek olacak “” yönetim danışmanlığına”” ihtiyaç duyulmaktadır.

Üretim Yönetimi Danışmanlığı: Üretim planlama metodolojisinin uygulanması ile kapasite ve talep tahmin planlarının yapılması; Etkin stok yönetimi ile stok seviyelerinin düşürülmesi;  Tedarik zinciri yönetimi uygulamaları; Fabrika içi yerleşim düzeninin iyileştirilmesi; Malzeme taşıma sistemlerinin tasarımı ve iyileştirilmesi; Bakım yönetiminin uygulanması; Toplam kalite kontrolü sistemlerinin yapılandırılması; gibi çeşitli metotlardır. Uygulama aşaması da titizlikle değerlendirilir ve metotlar sürekli iyileştirilerek daha verimli ve daha etkin çalışan sistemlerin fabrika içinde kurulması sağlanır. 

Goballeşme ile birlikte sınır tanımayan rekabet; kaliteyi, gelişimi ve bilginin etkin yönetimi ve kullanımını her alanda zorunlu kılmaktadır. dünyadaki bu değişim işletmelerin faaliyet gösterdikleri alanlarda etkin ve verimli olmalarını, bir başka değişle “”kendi alanlarında en iyi olmalarını”” kaçılmaz kılmaktadır. buda işletmeleri hızlı bir değişim ve dönüşüme yönlendirmektedir.

Bu değişim ve dönüşümde yönetim danışmanlığı, organizasyonların etkin ve verimli çalışmasında önemli bir yere sahip olduğu bilinmektedir. Günümüzde yönetim danışmanlığına verilen önemin artmasıyla birlikte hizmet verilen alanların sayısı artma eğilimi göstermiş, aynı zamanda işletmelerde daha fazla uzmanlık desteği almaya başlamışlardır. İşletmelerin, sıtratejilerini belirlemede yol gösterecek sektör ve rakipler hakkında güncel bilgileri sunacak, personelin eğitimini temin edecek, motivasyonunu sağlayacak, gerektiğinde işletme içindeki sistemleri kuracak, olası sorunları ve çözüm yollarını gösterecek; özetle işletme yönetimine destek olacak “” yönetim danışmanlığına”” ihtiyaç duyulmaktadır.

Özellikle gelişmiş ülkelerde büyük bir sektör haline dönüşen yönetim danışmanlığı ; Türkiye’de de sektör haline geldiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Görece yeni sektörleşen yönetim danışmanlığına Türkiye’deki işletmelerin yaklaşımlarını ortaya koymayı amaçlayan çalışmamızda işletmelerin bu hizmetten ne düzeyde faydalandıkları ve hizmetle ilgili bakış açılarının ne yönde olduğu sorularına yanıt aranmaya çalışılmıştır.Tam bu noktada Yöndem Danışmanlık olarak; her biri konusunda yıllara dayanan uzmanlığa sahip personeli ile işletmelerimizin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.