gorsel2000 yılından bu yana sıklıkla duymaya başladığımız AB Katılım Öncesi Yardımları çerçevesinde, aday ülkelerde belli standartların yakalanmasını sağlamak ve AB kriterlerine uyum için gerekli altyapı düzenlemelerini gerçekleştirmek amacından hareketle AB ile sağlanan anlaşma neticesinde Katılım Öncesi Mali Yardımları Türkiye için de uygulamaya konulmuştur.

Programların ve bu programlardan haberdar olanların sayısı artmaya başladıkça programlara sunulan projelerin sayısı da artış göstermiştir. Mevcut hibe kaynakları sunulan proje sayısına oranla yetersiz kalmaya başlayınca proje değerlendirme süreci de daha titiz ve detaylı aşamalara tabi tutulmaya başlanmıştır. Bu noktada eksiksiz, amacına yönelik, net ifade edilmiş, etkin şekilde maliyetlendirilmiş projeler hazırlamak, hibe desteği alabilmek için şart hale geldi. Bu durum AB Hibe Programlarının yanı sıra firmamızın proje danışmanlığı kapsamında yer alan diğer ulusal(TUBITAK, KOSGEB, BAKKA, ve diğer Kalkınma Ajansları vb.) ve uluslararası(UN ve Dünya Bankası destekleri gibi) hibe destekleri için de geçerli hale gelmiştir.

Sektördeki deneyimlerimize dayanarak şunu iyi biliyoruz ki hangi fon kaynağı (AB, TUBİTAK, KOSGEB, BAKKA ve diğer Kalkınma Ajansları, UN, Dünya Bankası vb.) kapsamında sunulursa sunulsun proje danışmanlığı hizmeti, her geçen gün daha fazlasını yapmayı gerektiren ve proje fikrinin belirlenmesinden proje uygulama sürecinin sonlanmasına kadar geçen sürecin tamamını kapsayan; bütüncül bir anlayışla hareket etmeyi şart koşan bir uzmanlık alanı haline gelmiştir. İşte bu noktadan hareketle bizler, proje danışmanlığı hizmetlerimizi proje fikri aşamasından başlatıp; proje uygulama süreci boyunca sürdürmekteyiz. Bu süreçte proje dosyasının eksiksiz hazırlanması, ilgili birimlere sunulması, sözleşme dosyasının hazırlanması, ulusal ve uluslararası ortaklı projelerde ortak kurum kuruluşla irtibatın sağlanması, proje ekiplerinin oluşturulması, sözleşme makamı ile her türlü iletişimin sağlanması, raporlamaların yapılması, ihale dosyalarının hazırlanmasının yanı sıra proje boyunca ilgili prosedürlerin izlenmesi ve projenin sorunsuz yürütülebilmesi için kesintisiz danışmanlık desteği sunmaktayız. Bunun yanı sıra; yeni açılan hibe programlarının(AB, TUBITAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları, UN, Dünya Bankası vb.) ilgili kurum kuruluşlara duyurulması, program açılmadan önce bize talebini ileten müşterilerle program açıldığında zaman kaybetmeden irtibata geçilmesi ve gelen taleplere yönelik proje önerileri hazırlanması hizmetlerini de benimsediğimiz profesyonel hizmet anlayışıyla müşterilerimize daimi olarak sunmaktayız.

Danışmanlığını Yaptığımız KOSGEB Programları 

  • Girişimcilik Destek Programı
  • Kobi Proje Destek Programı
  • Nitelikli Eleman Desteği
  • Fuar Desteği
  • Tematik Proje Destek Programı
  • İşbirliği Güçbirliği Destek Programı
  • AR-GE İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
  • Genel Destek Programı
  • Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı
  • Kredi Faiz Desteği