ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi 

Kurumların güçleri rekabet edebilirliği ile ölçülmekte olup, bu da büyük binalarla değil, müşterilerine yakın olmakla ve buna uygun organizasyonlarla mümkün olmaktadır. Unutulmaması gereken; müşteri kurumun varoluş nedenidir ve ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi bu temel üzerine kurulmuştur. Kalite Yönetim Sistemi, PLANLA-UYGULA-KONTROL ET-ÖNLEM AL prensibine dayanmaktadır.

ISO 9001:2008 Nedir? : ISO 9001 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2008 rakamı, bu revizyonun 2009 yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir (ISO 9001:2008 versiyonu).

 Kalite Yönetim Sistemi uygulamanın avantajları;

  • Sistematik çalışma alışkanlığı artar
  • Hatalar azalır
  • Verim artar
  • Geçici çözümlerden uzaklaşılır
  • Kişilere bağımlılık kalkar
  • Şirketin kalitesine güven artar
  • İletişim güçlenir
  • İhracat artar

Toplam kalite için başlangıç sağlanır