ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi yiyecek, içecek sunumu (catering) ve paketleme firmaları dahil “tarladan sofraya” gıda zincirindeki tüm kuruluşları kapsayan bir Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin şartlarını tanımlar. Standard, gıda zinciri boyunca gıda güvenliğini temin etmek için, etkileşimli iletişim, sistem yönetimi, ön şartlı programlar ve HACCP planları vasıtasıyla gıda güvenliği tehlikelerinin kontrolü ve sürekli iyileştirme ve yönetim sisteminin güncellenmesi dahil kabul görmüş ana unsurları birleştirir.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, işletmelerde ISO 9001 gibi diğer yönetim sistemleri ile entegre de kurulabilmektedir. 

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulamanın Avantajları;

 • Ürün kalitesinde artış
 • Ürün kayıplarında azalma
 • Gıda Güvenliği tehlikelerini sürekli kontrol etme ve izleme
 • Gıda Güvenliği ile ilgili yasal ve düzenleyici gereksinimleri karşılama
 • Ön Gereksinim Programları ve HACCP prensipleriyle uyum
 • Gıda üretiminde güven sağlama
 • ISO 22000 uluslararası tanınmış bir standart olup iç denetimler ya da üçüncü taraf denetimleri için kullanılabilir standarda sahiplik  

ISO 22000 belgesi aşağıdaki sektörlerde yer alan kuruluşlar tarafından alınabilir; 

 • Tüm gıda üreticileri
 • Yem üreticileri
 • Çiftçiler
 • Hazır yemek firmaları
 • Gıda depoları, taşıyıcılar ve satıcılar
 • Temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar
 • Gıda ekipmanı üreticileri
 • Gıda sektörüne yönelik temizlik kimyasalı üreticileri
 • Gıdayla temas eden ambalaj üreticileri