ISO 14001 İşletmeler için hareket tarzlarını değiştirecek, stratejik planlamalarında etkinlik artışı yaratacak, verimliliklerini ve rekabet güçlerini artıracak bir yönetim sistemidir. Organizasyonun diğer faaliyetleri ile entegre edildiği takdirde hem uluslararası ticarette işlemlerini kolaylaştırmakta, hem de olumlu bir imaj yaratarak firma ürün veya hizmetlerinin satış miktarlarını artırmaktadır. Ayrıca, işletmenin çevre ile ilgili uyması gereken yasal yükümlülüklerine doğal olarak uyum göstermesini ve işletmelerin toplum hayatına olumlu etkileri olmasını sağlamaktadır.

Çevre Yönetim Sistemi uygulamanın avantajları;

  • Enerji ve diğer kaynakların tüketiminde azalma sağlayacak alanların tespit edilmesi, kaynakların etkin kullanımı ile elde edilen ekonomik kazanç
  • Yükümlülük ve risklerin azalması
  • Çevreye ilişkin yasal ve diğer kurallar ile gerekliliklere kolaylıkla uyum sağlanması
  • Çevre korumasında çevre yönetimi sistemlerini kullanarak katkı sağlayan lider işletmelere verilen teşvik ve ödüllerden yararlanmak
  • Kirliliğin engellenmesi ve atıkların azaltılması
  • Toplumun gelişmesine olumlu katkıda bulunmak
  • Üstün kaliteli işgücü yaratma hususunda ilgi sağlanması
  • Pazar payının korunmasında ve artırılmasında sağlanan katkılar
  • İhalelerde elde edilen rekabet gücü
  • Değişen koşullarda uyum göstermede elde edilen yetenek artışı