İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

İşletmede yer alan işgücünün işletme amaçları doğrultusunda verimli ve etken  olarak çalıştırılması ile ilgili tüm didinmelere denir.

Profesyonel yönetim teknikleri

Giderek daralan pazarlar ve sertleşen rekabet ortamında, şirketler asıl işleri olan üretim ve hizmet’ ten zaman zaman uzaklaşabilmekte, kâr edebilmek ve ayakta kalabilmek amacıyla profesyonel yönetim’e ciddi bir zaman ve kaynak harcar duruma gelmektedir.

Yönetim danışmanlık servislerinin amacı, şirketlerin “profesyonel yönetim” tekniklerini kullanarak, optimum maliyetle ve en hızlı şekilde, “üretim ve hizmet” yeteneklerini güçlendirmelerini sağlamaktır.

Biz sadece kalite sertifikasyonları ve işletme içi eğitimlerin yeterli olmadığını, yeni ekonomi ve gelişen rekabet ortamında daha uzun soluklu iyileştirmeler yapılması gerektiğini savunuyoruz. Krizde işçi çıkarmak, dönem dönem değişik bütçeleri kısmak, sadece yüksek verimlilik sağlamak ya da sadece iyi bir pazara sahip olmak, artık çözüm değil.

İş dünyasının profesyonel yönetim alt yapısını oluşturarak, rekabet sistemine proaktif tavırlar geliştirebilecek bir yapıya kavuşması gerektiğini ve bunun için de nitelikli yönetim danışmanlıklarına başvurmaları gerektiğini düşünüyoruz.

Nitelikli yönetim danışmanlığının gelişmesiyle birlikte, şirketlerin de performanslarının artacağına inanıyoruz.

 • Rekabet gücünü arttırır.
 • Uluslararası pazarlara hazırlar.
 • İç organizasyonu güçlendirir ve geliştirir.
 • Maliyeti azaltır.
 • Ciroyu arttırır.
 • Yönetim ve karar verme sürecini geliştirir.
 • Finansal kaynak alanlarını arttırır.
 • Müşteri portföyünün geliştirilmesini sağlar.
 • Fizibilite çalışmaları hazırlar.
 • Stratejik yönetim tekniklerini geliştirir.
 • Sektöre ilişkin genel ve özel bilgi sağlar.
 • Verimliliği arttırır.
 • Vergi yükünü azaltır.