Hakkımızda

Endüstri toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile birlikte iş dünyasının dinamikleri hızla değişmektedir. Bu değişimde kitle iletişim araçlarının yaygınlığı önemli bir paya sahiptir. Bu günün bilgileri yarının deneyimleri haline gelmekte, sürekli öğrenme ve değişim kişiler, işletmeler, sistemler için kaçınılmaz olmaktadır.

Tüm teknolojik gelişmelere rağmen iş yapma ve yürütmede önemini kaybetmeyen insan öğesi bu değişimden en çok etkilenen öğe olduğu için sürdürülebilir Başarıyı yakalamak ancak sürekli yenilenen bir yönetim tarzıyla mümkün olacaktır. İş yerlerinde işletme körlüğüyle ihmal edilebilen İnsana Yatırım konusunu sürekli gündemde tutmak ve İnsanın yeteneğini azami düzeyde kurum istifadesine sunmak önemsediğimiz bir konudur.

      YÖNDEM, Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Kapsamında; İşletmelerin yeni yönetim sistemlerine hızlı adaptasyonu,  kurum kültürü inşası, sürekli gelişim ve değişim programının kurulması, uygulanması ve yenilenmesi, personel performansı ölçümü ve yönetimi, problem çözme ve karar almada katılımcı yönetim sistemi, şirket içi ve şirket dışı iletişim konularında Müşterilerini dinamik iş dünyasından geri kalmamaları hatta öncü olabilmeleri için hizmet ve çözümler üretmektedir.

Bölge işletmelerinin, bölge kurumlarının ve İnsanlarımızın devletin sunduğu imkanlardan en üst düzeyde faydalanmasını sağlamak şeklinde bir misyon üstlendik YÖNDEM olarak. Bunun neticesinde bölgemiz Devlet Desteklerine ulaşım ve faydalanmada üst sıralardadır.

  • Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Avrupa Birliği ve KOSGEB’in vermiş olduğu proje bazlı hibelerden yaklaşık olarak 150
    işletmemizin haberdar olması sağlanmış ve 150 civarında işletmeye Danışmanlık Hizmeti sunularak güçlerine güç katmaları sağlanmıştır.
  • Bu güne kadar verdiğimiz girişimcilik eğitimleri ile bölgemizde 1000 e
    yakın girişimci adayı bu konu da eğitilmiş ve 100 ün üzerinde yeni Girişimcinin KOSGEB desteği ile iş kurmasına olanak sağlanmıştır. Bu alanda eğitmenlerimizin başarısı bölge sınırlarını aşmış ve eğitmenlerimiz değişik bölgelerden özel talep almaya başlamışlardır.
  • Şirket içi eğitimlerde her yıl değişik konularda 1000’e yakın çalışana eğitim verilerek işe bakış ve motivasyonlarında değişiklik yapılmaya çalışılmıştır.
  • Üst düzey yöneticilere ve özel organizasyonlara ulusal üne sahip eğitmenler getirilerek bölgemiz insanının farklı yüzlerin bilgi ve tecrübelerine dokunma imkanı sunulmuştur.

Kalite Yönetim Sistemi ve Belgelendirme alanında ise yaklaşık olarak 250 firmaya Kalite Yönetim Sistemi Kurma ve Yürütme becerisi kazandırılmış, İşletmelerimizin ISO 9001:2008, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, HACCP ve İyi Hijyen Uygulamaları, Garanti belgesi, Kapasite Raporu, TSE Belgesi, Hizmet Yeterlilik Belgesi, Marka Tesçil, Paten, Analiz, Test ve  Kalibrasyon konularında müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretilmiştir.

2003 yılından beri temelde Batı Karadeniz olmak üzere tüm yurt sathına hizmet götüren YÖNDEM , 2011 yılı başında MEB 5580Özel Eğitim Kurumları Yetki Belgesi almıştır. Faaliyet alanlarında ihtisaslaşmanın önemini bilen YÖNDEM 2008 yılında Analiz, Test, Kalibrasyon ve Mühendislik hizmetlerini bu alanda ihtisas sahibi olan SUNTEK  firmasına devretmiştir. İşletmelerimizin İş sağlığı ve Güvenliği hizmetleri, Risk Analizi, Acil Durum Planı, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri alanında faaliyetlerimiz ise tamamen alanında uzman bir ekip ile 1 Nisan 2013 te kurulan  RASAT OSGB firması tarafından yürütülmektedir.